ท่านต้องการให้ อบต.ฝายนาแซง พัฒนาด้านใดมากที่
การคมนาคม ( 3 )
60.00%
ประปา ( 1 )
20.00%
ไฟฟ้า ( 1 )
20.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%