หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ฝายนาแซง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 ขอบคุณค่ะ
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร "นักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 5" [บัญชีรายชื่อ ฯ] 20 เม.ย. 2550
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2550 20 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว650) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51) 19 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว648) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคากรท้องถิ่นหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 3 ปี 2550 (มท 0807.3/ว647) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว646) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว645) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
ประกาศ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและ ครอบครัว ปี 2550 18 เม.ย. 2550
สำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรม และแนะนำการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. และโครงการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น [ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทร 18 เม.ย. 2550
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2550 12 เม.ย. 2550
การจัดงาน "รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/4517) 12 เม.ย. 2550
รับ สมัครบุคลากร อปท. เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของ อปท. ระยะที่ 2" และหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่ ระยะที่ 1" 10 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี รุ่นที่ 6 10 เม.ย. 2550
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2550 [ใบสมัครเข้ารับการอบรม ฯ] 10 เม.ย. 2550
การปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว614) 10 เม.ย. 2550
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2549 9 เม.ย. 2550
การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/ว338) 9 เม.ย. 2550
การศึกษาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (มท 0807.3/ว612) [แบบใบสมัครเปลี่ยนสายงาน] [แบบประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคล ฯ] 9 เม.ย. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรม "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น" รุ่นที่ 4 5 เม.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1107      1108      1109      1110     (1111)     1112      1113      1114      1115     ....หน้าสุดท้าย >> 1,130
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3827
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 1,875,994 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10