หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ฝายนาแซง
วิสัยทัศน์ อบต.ฝายนาแซง
“ยึดมั่นในหลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
หลอมรวมให้เป็นหนึ่ง สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน”
นายโสพน แก้วทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบล
ฝายนาแซง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ฝายนาแซง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.
ฝายนาแซง
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
1
2
3
4
5
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 ขอบคุณค่ะ
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง
  www.faynasang.go.th
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
  นายโสพน แก้วทา  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง  
ติดต่อ อบต.ฝายนาแซง

โทร : 0-5671-3827

Email : faynasang@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 149 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 96 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 106 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 105 
 
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 320 
 
 
   
 


จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธี [ 18 เม.ย. 2565 ]ซื้อตู้อเนกประสงค์ โครงเหล็กหุ้มอะลูมิเนียม แบบ ๖ ประตู ขนาด ๑๒๐x๕๓x๑๗๖ เซนติเม [ 18 เม.ย. 2565 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2565 ]ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]

 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1338  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1347  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1343 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร]  [ 10 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1333  [ 10 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1321  [ 10 พ.ค. 2565 ]
 
   
   
 
ที่ พช 0023.3/ว 222 แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 223 โครงการพัมนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ 384 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรอพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 2541 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางการวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2476 เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 216 เพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 11  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 217 การอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 220 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 2502 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.2/ ว 2505 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (รอบ 2)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.2/ ว 2511 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครูฯ เยียวยารอบเดือนเมษา 63  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.2/ ว 2512 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการฯ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี 2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 2514 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือนเมษายน 2565 ให้แก่ อปท.  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 2513 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 2519 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2517 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เเละระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช0023.3/ว 2515 ,2518 โครงการ ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช0023.3/ว 221 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/6304 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 
   
   
 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
อบต.บ้านไร่ ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ 19 เมษายน 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.กันจุ กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.วังโป่ง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรป [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.พุขาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.พุขาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.วังโป่ง ผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลวังโป่ง [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.วังโป่ง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล ปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.วังโป่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองแจง กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID 19 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองแจง ประชาสัมพันธ์โครงการ่ชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (สขร.1) [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลลา 9.52 นายสอาดคำเขียว นายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลน้ำร้ [ 16 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
กระดานสนทนา
   
 


อบต.ชอนไพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานภายในสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ชอนไพร ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับใช้ภายในสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนต [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ซับสมอทอด จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.บัววัฒนา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ-6220 เพชรบูรณ์ จำนวน 5 ร [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หินฮาว ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธี [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หินฮาว ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.นาเกาะ จ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งหน้าบ้านนายชำนาญ น้อยสถิต หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านไร่ จ้างซ่อมแซมคันดินเรียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ท่าพล จ้างเหมาบริการฉีดพ่นสารเคมีโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรที่เกิด [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ท่าพล ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.วังชมภู ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียนในเขตเ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน ประตูพร้อมติดตั้ง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน ซื้อประตูพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ จ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ จ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ลาดแค ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง ของรถน้ำเอนกประสงค์ อบต.ลาดแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.นางั่ว จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๒ -๕๑๕๒ เ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.นางั่ว ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]

 
 
   
 
สอบถามเรื่องการรับสมัครเด็กเล็กของ อบต.ฝายนาแซง (27 เม.ย. 2565)    อ่าน 26  ตอบ 4  
รับสมัครทีมวิจัยออนไลน์ (15 ก.พ. 2565)    อ่าน 49  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องการออกซื้อขยะรีไซเคิล (5 เม.ย. 2564)    อ่าน 246  ตอบ 1  
 
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
   
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
       

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ฝายนาแซง พัฒนาด้านใดมากที่
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.ย. 2562
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3827
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 1,677,600 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
ปิดหน้าต่าง