หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ฝายนาแซง
วิสัยทัศน์ อบต.ฝายนาแซง
“ยึดมั่นในหลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
หลอมรวมให้เป็นหนึ่ง สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน”
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบล
ฝายนาแซง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ฝายนาแซง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.
ฝายนาแซง
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
1
2
3
4
5
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 ขอบคุณค่ะ
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง
  www.faynasang.go.th
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
  ........................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง  
ติดต่อ อบต.ฝายนาแซง

โทร : 0-5671-3827

Email : faynasang@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 104 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 80 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 79 
 
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 275 
 
 
   
 


ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]จ้างจัดเตรียมสถานที่ เต้นท์บริการ เก้าอี้ ฟลอร์วางพื้น พร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเ [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เต้นท์บริการ น้ำดื่ม และป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเห [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-5120 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 13 ธ.ค. 2564 ]

 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว259  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว281  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 28 ม.ค. 2565 ]
สำรวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2575) สน.บถ. มท 0809.3/ว114  [ 28 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ กพส. มท 0810.7/ว260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว244  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว243  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว241  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว240  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว245  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว238  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กศ. มท 0816.2/ว234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1051-1122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศส. มท 0806.2/ว242  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ กสธ. มท 0819.2/ว221  [ 26 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว233 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม กค. มท 0803.3/ว231  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แจ้งปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม กศ. มท 0816.2/ว229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/856-931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/947-1008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว549  [ 25 ม.ค. 2565 ]
 
   
   
 
พช 0023.5/ว 483 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม)  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 519 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 484 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 531 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 37 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดุให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการดเรียนรู้  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 525 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 38 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 516 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลคลของเทศบาล (พ.ศ. 2565) และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 39 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์2565)  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 486 ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 36 ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 492 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 493 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการเเนะเเนวอาชีพ  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 497 แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 42 ประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 511 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท. [ แนบ1 ]  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 43 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช0023.1/ว518 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมาประจำปี2565  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 533 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา เเละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
พช0023.1/ว35 การประชาสัมพันธ์การจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
 
   
   
 
อบต.สามแยก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลสามแยก [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสด โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย ลงหินค [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสด โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย ลงหินค [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสด โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคล [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสด โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย ลงหินค [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เดินทางมานิเทศนักศึกษาฝึกงาน [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ธ.ก.ส. [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี เทศบาลตำบลยะรัง มาศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี เทศบาลตำบลหนองไผ่ เยี่ยมชมระบบกล้องวงจร เทศบาลฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสี ร่มโพธิ์เกม โรงเรียนนิยมศิลป์ฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกล้วย ประกาศยกเลิกโครงการซ่อมสร้างถนนเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 66-002 จำนวน 2 ช่ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี มอบถังดับเพลิง ในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชมภู วันที่ 27 มกราคม 2565 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเกียรติบั [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
กระดานสนทนา
   
 


ทต.ซับสมอทอด ซื้อชุดนักกีฬาและเวชภัณฑ์ยา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬามวลชนอำเภอ [ 28 ม.ค. 2565 ]ทต.ซับสมอทอด ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ผู้บริหาร) จำนวน 19 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านกลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๖๗-๐๑ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านกลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลา [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ห้วยใหญ่ ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ท่าพล จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เลขทะเบียน กง 39 [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ฝายนาแซง ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน(นางสาวพชรลภสร ฤทธฺ์บำรุง) ประจำเดือน กุม [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน(นายสันติชัย ยุ่นแก้ว) ประจำเดือน กุมภาพั [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน เหมาช่วยงานสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน เหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน เหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน เหมานักการภารโรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน เหมาแม่บ้านทำความสะอาด อบต. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ จ้างเหมาขยายเมนและติดตั้งโทรศัพท์ระบบตู้โทรศัพท์สาขาเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ จ้างเหมาเชื่อมต่อสัญญาณชุดไมโครโฟนและระบบเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ห้องประชุม [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร สำนักปลัด จำนวน ๔๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]ทต.นางั่ว ซื้อวัสดุสำนักงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนางั่ว ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โด [ 28 ม.ค. 2565 ]ทต.นางั่ว ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางั่ว ประจำปีการศึกษา 2564 โ [ 28 ม.ค. 2565 ]ทต.นางั่ว ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเสริม (กิจกรรมตัวต่อจากบ [ 28 ม.ค. 2565 ]

 
 
   
 
สอบถามเรื่องการออกซื้อขยะรีไซเคิล (5 เม.ย. 2564)    อ่าน 228  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 76  ตอบ 0  
ดูฟรีซีรี่ย์เกาหลี! Eulachacha Waikiki Season 2 ซับไทย Ep 8 (17 ก.ย. 2562)    อ่าน 1289  ตอบ 1  
 
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
   
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
       

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ฝายนาแซง พัฒนาด้านใดมากที่
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.ย. 2562
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3827
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 1,574,026 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10