หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ฝายนาแซง
วิสัยทัศน์ อบต.ฝายนาแซง
“ยึดมั่นในหลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
หลอมรวมให้เป็นหนึ่ง สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน”
นายหล่ำ จันแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบล
ฝายนาแซง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ฝายนาแซง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.
ฝายนาแซง
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
1
2
3
4
5
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 ขอบคุณค่ะ
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง
  www.faynasang.go.th
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
  นายหล่ำ จันแก่น  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง  
ติดต่อ อบต.ฝายนาแซง

โทร : 0-5671-3827

Email : faynasang@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 145 
 
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 137 
 
 
   
 


จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสูบน้ำ(ซัมเมอร์ท) ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ล้างทำความสะอาดท่อส่งน [ 13 พ.ย. 2563 ]ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการเก็บขยะและมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ปร [ 30 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการเก็บขยะและมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ปร [ 30 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการเก็บขยะและมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ปร [ 30 ต.ค. 2563 ]จ้างบริการช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก ศพด. อบต.ฝายนาแซง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดย [ 30 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]จ้างคนงานทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างบริการเก็บขยะและมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ประจำเด [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างบริการเก็บขยะและมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแซง ประจำเดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างบริการเก็บขยะและมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ประจำเด [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างบริการช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก ศพด. อบต.ฝายนาแซง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิ [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างคนงานทั่วไป ประเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]

 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
   
   
 
พช 0023.3/ว 70  แจ้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ แนบ1 ]  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว71  ขอเชิญประชุม ประจำเดือน มกราคม 2564 (สถจ.)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 75  รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว65  สำรวจข้อมูลบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอ  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 64  ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 63  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว66  การประกาศใช้แผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว67  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว68  สรุปสาระสำคัญจากการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 429  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 390  เผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 371 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 392 การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว393 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่1/2564  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 397 สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว62 ขอเชิญประชุม  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 55 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
พช 0023.5/ว 56 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
พช 0023.3/ว 379 การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
พช0023.1/ว48 - ว49 การประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ Webinars หัวข้อ Gender lnclusive Governance for Policy  [ 18 ม.ค. 2564 ]  
 
   
   
 
อบต.บ่อรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.นาเกาะ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการปรับปรุ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี สื่อประชาสัมพันธ์ Line Official Account ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.วังโป่ง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U บริเวณบ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุเตย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.วังโป่ง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U ริมถนนส [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หินฮาว ประกาศเรื่อง การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เฉลียงทอง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาห [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับสมบูรณ์ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.วังโป่ง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.นายม ประกาศ การประชาคมระดับตำบลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
กระดานสนทนา
   
 


อบต.บ้านไร่ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัก(สายใต้) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสั [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านไร่ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จัง [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านไร่ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพชรป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านไร่ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มส [ 25 ม.ค. 2564 ]ทต.นางั่ว จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๕๑๕๒ พช. (รหัสครุภัณฑ [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านไร่ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จัง [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านไร่ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพชรป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.ลาดแค ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ชนิดถุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25 [ 22 ม.ค. 2564 ]ทต.นางั่ว ซื้อวัสดุก่อสร้างกองกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านไร่ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัก(สายใต้) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสั [ 22 ม.ค. 2564 ]ทต.นางั่ว วัสดุอื่นกองกิจการประปา(มิเตอร์น้ำ) [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านไร่ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มส [ 22 ม.ค. 2564 ]ทต.นางั่ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 14- [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.ลาดแค ซื้อพัสดุสำนักงาน กระดาษ 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 1280 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ลาดแค จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำแก้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2 [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ลาดแค จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ลาดแค จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดแค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]ทต.ซับสมอทอด จ้างโครงการติดตั้งเครื่องเสียง ระบบวีดีโอวอลล์ และผ้าม่าน หอประชุมอาคารเอนกประสง [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ลาดแค จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค โดยวิธีเฉ [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ลาดแค ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี2564 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]

 
 
   
 
ดูฟรีซีรี่ย์เกาหลี! Eulachacha Waikiki Season 2 ซับไทย Ep 8 (17 ก.ย. 2562)    อ่าน 973  ตอบ 1  
ดูหรือยัง เทพยุทธ์เซียนกลอรี่ (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 192  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 774  ตอบ 0  
 
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
   
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
       

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ฝายนาแซง พัฒนาด้านใดมากที่
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.ย. 2562
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 08-1385-2270
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 797,789 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10