หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ฝายนาแซง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ฝายนาแซง
วิสัยทัศน์ อบต.ฝายนาแซง
“ยึดมั่นในหลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
หลอมรวมให้เป็นหนึ่ง สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน”
นายโสพน แก้วทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบล
ฝายนาแซง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ฝายนาแซง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.
ฝายนาแซง
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
1
2
3
4
5
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 e-mail: saraban_06670313@dla.go.th ขอบคุณค่ะ
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง
  www.faynasang.go.th
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
  นายโสพน แก้วทา  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง  
ติดต่อ อบต.ฝายนาแซง

โทร : 0-5671-3827

Email : faynasang@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 430 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 288 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 394 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 317 
 
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 571 
 
 
   
 


จ้างเหมาเครื่องจักรขนย้ายฝาปิดรางระบายน้ำและงานติดตั้งฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริ [ 8 ธ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลฝ [ 4 ธ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนางอน [ 4 ธ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่อุดร หมู [ 4 ธ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหนองปลาเชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเฮี้ [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างโดมประกอบพิธีฌาปนสถาน บริเวณเมรุป่าช้าฝายร่องเดื่อ หมู่ที่ [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ อบต. ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สู [ 17 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 [ 15 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดช่องทางน้ำไหลกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย [ 14 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญโฮม บุญสิงห์ (ต่อจากถนน คสล [ 14 พ.ย. 2566 ]

 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว5095  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กศ. มท 0816.3/ว5098 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 กสธ. มท 0819.3/ว5097  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ สน.คท. มท 0808.3/ว5101 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ กพส. มท 0810.3/ว5081  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
 
   
   
 
พช 0023.6/ว928 แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparision ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
พช0023.2/ว929 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทย และชาวต่างชาติ)  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8434 การให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ....  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8435 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศุนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8432 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาการจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 8433 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 926 การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service OSS ของ อปท.ผ่านระบบข้อมูลกลางฯ ว 926  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8420 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งวดที่2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว 8417 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งวดที่2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8415 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8413 การดำเนินการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8414 ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 923 การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ...และภาคผนวกแนบท้าย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3.3/ว920 ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว918 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 28 (28 MU Safe school virtual workshop)  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.3/ว917 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช0023.2/ว919 ขอปลี่ยนแปลงรายชื่อนายทะเบียนประวัติและผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช0023.2/773 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ พ.ศ. 2567 โดยข่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566) (เพิ่มเติม)  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 921 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
พช 0023.4/ว 915 การใช้ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (Infocenter)  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
 
   
   
 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 10 ธันวาคม 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้มอบหม [ 10 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
อบต.น้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาจ้า [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.เฉลียงทอง ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.เฉลียงทอง ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ซับพุทรา ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
อบต.บ้านกลาง เชิญร่วมประชุมรับฟังความเห็นการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานไฟฟ้าเอ็นเนอร [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้มอบหมา [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บุ่งน้ำเต้า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำก้อ แนวทางการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.เฉลียงทอง ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.น้ำก้อ แจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำก้อ ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านกล้วย กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นชาติ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้มอบหมา [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ตาลเดี่ยว 04 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
กระดานสนทนา
   
 


อบต.บ้านหวาย ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]


อบต.นาป่า จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา อบต.นาป่า (ระบบประปาข้างโรงเรียนตาดหมอก) หมู่ที่ 2 บ้านบ [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โด [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพา [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งแบบพับได้ จำนวน ๕ คัน (กองสวัสดิการสังคม) [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่ [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ หลัง (กองสวัสดิการสังคม) [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๓ หลัง (สำนักปลัดเทศบาล) [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (กองสวัสดิการสังคม [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.พุเตย จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๓ หลัง (สำนักปลัดเทศบาล) [ 8 ธ.ค. 2566 ]
 
 
   
 
ขอน้ำอุปโภคบริโภค (8 มี.ค. 2566)    อ่าน 108  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการรับสมัครเด็กเล็กของ อบต.ฝายนาแซง (27 เม.ย. 2565)    อ่าน 230  ตอบ 4  
รับสมัครทีมวิจัยออนไลน์ (15 ก.พ. 2565)    อ่าน 261  ตอบ 0  
 
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @439zbxmo
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
   
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
       
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ฝายนาแซง พัฒนาด้านใดมากที่
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.ย. 2562
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3827
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 2,312,804 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
ปิดหน้าต่าง