หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
นายหล่ำ จันแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะห่างจาก อำเภอหล่มสัก ประมาณ 5 กิโลเมตร ตำบลฝายนาแซง
มีเนื้อที่โดยประมาณ 27.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,125 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลน้ำก้อ
อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
ม.5
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.1
ม.4
ม.2
ม.3
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.1
ตำบลวัดป่า
อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,687 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,739 คน คิดเป็นร้อยละ 48.16

หญิง จำนวน 2,948 คน คิดเป็นร้อยละ 51.84
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,664 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 207.55 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
ตำบลฝายนาแซง
1 บ้านท่าสวนมอญ 227 245 472 118
2 บ้านฝายนาแซง 217 224 441 147
3 บ้านบึงเหนือ 164 183 347 92
4 บ้านบึงกลาง 147 162 309 85
5 บ้านบึงใต้ 295 324 619 165
6 บ้านห้วยกอก 244 246 490 147
  รวม 1,294 1,384 2,678 754
ตำบลน้ำเฮี้ย
1 บ้านหนองปลา 324 327 651 204
2 บ้านน้ำเฮี้ย 146 171 317 88
3 บ้านนาสมบูรณ์ 60 70 130 35
4 บ้านกุดโก 173 187 360 93
5 บ้านน้ำเฮี้ย 129 143 272 77
  รวม 832 898 1,730 497
บ้านหนองสว่าง
1 บ้านหนองสว่าง 151 166 317 99
2 บ้านหนองสว่าง 169 175 344 121
3 บ้านหนองสว่าง 134 145 279 86
4 บ้านหนองสว่าง 159 180 339 107
  รวม 613 666 1,279 413
รวมทั้งหมด 2,739 2,948 5,687 1,664
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 0-5671-3827
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 525,708 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10