หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
นายหล่ำ จันแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
   
 
พช 0023.2/ว 5066 1-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 5066 2-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว711 การดำเนินการตาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 712 อปท. ชี้แจง การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.4/ว 5021 ร่างกฎกรทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการออกจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว705 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/14452 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 หลังอบรม 6 เดือน  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 706 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ รอบเดือนเมษายน 2561  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 5020 การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 5034 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 5035 แนวทางปฏิบัติตามมาตร 20 1 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 5032 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ฯ  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 5023 การดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 5033 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 1  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 5031 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมููลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 338
   
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 0-5671-3827
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 153,463 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10