หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 ขอบคุณค่ะ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ พช 0023.3/ว 222 แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 223 โครงการพัมนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
พช 0023.2/ 384 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรอพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
พช 0023.2/ ว 2541 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางการวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
พช 0023.3/ว 2476 เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ เอกสาร1 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 216 เพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 11  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 217 การอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 220 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 2502 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.2/ ว 2505 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (รอบ 2)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.2/ ว 2511 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครูฯ เยียวยารอบเดือนเมษา 63  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
พช 0023.2/ ว 2512 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการฯ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี 2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 756
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
ยินดีต้อนรับ
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3827
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 1,677,587 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10