หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
นายหล่ำ จันแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนนสาย หมู่ที่ ๒ ตำบลฝายนาแซง ถึงเขตติดต่อ อบต.นาแซงและสนามกีฬาด้านหลัง อบต.ฝายนาแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะและมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเก็บขยมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเก็บขยมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก ศพด. อบต.ฝายนาแซง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้วยการเททับ) บ้านนางอารี สิงหะ ถึงบ้านนายสมคิด โสมมา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างที่นายบุญเหลือ) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสว่าง ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ