หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
นายหล่ำ จันแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นายหล่ำ จันแก่น
นายก อบต.ฝายนาแซง
 


- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
รองนายก อบต.ฝายนาแซง
 


- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
รองนายก อบต.ฝายนาแซง
 


- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
เลขานุการนายก อบต.
 


- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ที่ปรึกษานายก อบต.
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
ยินดีให้บริการประชาชน